Prezentacja, jak wyjaśnia słownik języka polskiego to przedstawienie kogoś lub czegoś komuś w sposób oficjalny. Natomiast według Wikipedii autoprezentacja to „sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany”. Są również źródła, które wskazują, że umiejętność autoprezentacji to świadome wywoływanie wrażenia – tak, aby inni odbierali nas w taki sposób, w jaki chcemy być odbierani. Co bardziej kojarzy się ze słowem „manipulacja”, które Encyklopedia Zarządzania tłumaczy, że: „jest sposobem oddziaływania na inne osoby lub grupy, w efekcie którego zachodzą zmiany w ich zachowaniu i postępowaniu. Z założenia mechanizm ten ma oddziaływać na podświadomość osoby lub grupy manipulowanej oraz być przed nią ukryty”. Od drugiej połowy XIX wieku, kiedy to powstała i rozpowszechniła się kultura masowa, mówi się również o manipulacji przekazem medialnym. Jednak „Manipulacja rozpatrywana jako problem etyczny wiąże się przede wszystkim ze swoistym przedmiotowym traktowaniem człowieka poddawanemu takiemu oddziaływaniu, okaleczaniem (w różnym stopniu) jego godności i wolności (własna wola człowieka zostaje zastąpiona wolą obcą)”. [ czytaj ]

W związku z czym nie kontynuując rozważań o etycznych aspektach manipulacji, czyli w istocie nie stawiać pytań o granice i skutki manipulacji będzie bezpieczniej, gdy wychodząc z założenia, iż w parafialnych mediach nie mamy do czynienia z manipulacją, wskaże się błędy występujące w prezentacji. Zwłaszcza, iż tych – szczególnie na parafialnych portalach internetowych – jest bardzo dużo. Dlatego błędami, które są powielane praktycznie na stronach internetowych wszystkich parafii w ogóle nie ma sensu się zajmować. Natomiast warto się zastanowić nad jakością prezentacji i jej efektami. Albowiem z reguły również w tym zakresie w parafiach są powielane utarte wzorce. Co jest oczywistym błędem, Gdyż każda parafia ma swoją specyfikę. Każda z nim ma swoją historię i przede wszystkim jako wspólnotę tworzą ją inni ludzie. Często bardzo ciekawi np. ze wspaniałymi życiorysami, a zarazem nieznani. Nawet w parafii – gdyż i takie są przypadki. Wreszcie, każda parafia jest odmienna kulturowo, przyrodniczo i geograficznie. Stąd też również w obrębie jednej diecezji ich różnorodność może być duża.

Niestety, szczególnie na portalach internetowych, bez wątpienia będącymi bardzo skutecznym przekazem i „oknem na świat” – parafie przez to, co na tychże portalach się publikuje z reguły „prezentują się” przez ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne. Natomiast informacjami dotyczącymi konieczności przedstawienia dokumentów przed przyjęciem sakramentów kompromitują się wtedy, gdy takie żądania nie mają żadnego umocowania w tym, co postanowił Kościół (KKK oraz KPK), a wręcz są sprzeczne z tym, co Kościół nakazuje.

Dlatego wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie: Co jest przyczyną, że parafie nie wykorzystują możliwości prezentacji tego, co dla każdej z nich jest odrębne? Tego, co jest tylko ich i nikogo więcej. Zwłaszcza, iż nie brakuje przykładów – szkoda zatem, że tych jest niewiele – wskazujących na zainteresowanie parafią wtedy, gdy to było skutkiem prezentacji. Jednakże nie prezentacji np. duszpasterzy pracujących w parafii i nie wskazania na fakt istnienia grup duszpasterskich, a tym bardziej niczego nie wnoszącego sobą określenia terytorium parafii. Nie można bowiem mylić informacji z prezentacją, a tym bardziej tych dwóch różnych pojęć nie wolno utożsamiać ze sobą. Pomimo, że one same w sobie nie są sprzeczne, lecz prezentacja to coś więcej niż informacja. Wszak profesjonalna prezentacja polega  m.in. na wskazaniu walorów tego o istnieniu czego się informuje. Oczywiście bez przesady, zmyślania, fantazjowania i koloryzowania. Albowiem tylko rzetelna, mająca umocowanie w rzeczywistości i potwierdzona faktami prezentacja przynosi oczekiwana, czyli pozytywne skutki. O czym należy pamiętać, gdyż parafia to wspólnota ludzi na co dzień borykających się z problemami egzystencjalnymi, które we wielu przypadkach można rozwiązać dzięki prezentacji parafii, a dokładnie jej zasobów i walorów.