BIAŁOSTOCKA archidiecezjaBIELSKO • ŻYWIECKA diecezja BYDGOSKA diecezjaCZĘSTOCHOWSKA archidiecezja DROHICZYŃSKA diecezjaELBLĄSKA diecezjaEŁCKA diecezjaGDAŃSKA archidiecezjaGLIWICKA diecezjaGNIEŹNIEŃSKA archidiecezjaKALISKA diecezjaKATOWICKA archidiecezjaKIELECKA diecezjaKOSZALIŃSKO • KOŁOBRZESKA diecezjaKRAKOWSKA archidiecezjaLEGNICKA diecezjaLUBELSKA archidiecezjaŁOMŻYŃSKA diecezjaŁOWICKA diecezjaŁÓDZKA archidiecezja ● OLSZTYŃSKO • GDAŃSKA eparchiaOPOLSKA diecezjaPELPLIŃSKA diecezjaPŁOCKA diecezjaPOZNAŃSKA archidiecezjaPRZEMYSKA archidiecezjaPRZEMYSKO • WARSZAWSKA archieparchia RADOMSKA diecezjaRZESZOWSKA diecezjaSANDOMIERSKA diecezja SIEDLECKA diecezjaSOSNOWIECKA diecezja SZCZECIŃSKO • KAMIEŃSKA archidiecezja  ŚWIDNICKA diecezjaTARNOWSKA diecezjaTORUŃSKA diecezjaWARMIŃSKA archidiecezjaWARSZAWSKA archidiecezjaWARSZAWSKO • PRASKA diecezja ● WŁOCŁAWSKA diecezjaWROCŁAWSKA archidiecezjaWROCŁAWSKO • KOSZALIŃSKA eparchiaZAMOJSKO • LUBACZOWSKA diecezjaZIELONOGÓRSKO • GORZOWSKA diecezjaORDYNARIAT POLOWY KEP

● ARCHIDIECEZJE
1. szczecińsko-kamieńska
2. gdańska
3. warmińska
4. poznańska
5. gnieźnieńska
6. warszawska
7. białostocka

ARCHIDIECEZJE
8. wrocławska
9. łódzka
10. częstochowska
11. lubelska
12. katowiska
13. krakowska
14. przemyska

● DIECEZJE
1. gdańska
2. szczecińsko-kamieńska
3. koszalińsko-kołobrzeska
4. pelplińska
5. elbląska
6. warmińska
7. ełcka
8. bydgoska
9. toruńska
10. zielonogórsko-gorzowska
11. poznańska
12. gnieźnieńska
13. włocławska
14. płocka
15. łomżyńska
16. białostocka
17. legnicka
18. świdnicka
19. wrocławska
20. kaliska

DIECEZJE
21. łodzka
22. łowicka

23. warszawska
24. warszawsko-praska
25,. drohiczyńska
26. opolska
27. sosnowiecka
28. częstochowska
29. radomska

30. siedlecka
31. katowicka
32. sosnowiecka
33. kielecka
34. sandomierska
35. lubelska
36. zamojsko-lubaczowska
37. bielsko-żywiecka
38, krakowska
39.tarnowska
40. rzeszowska
41. przemyska

x

x

x

x

x

● OBRZĄDEK BIZANTYJSKO • UKRAIŃSKI 

1. Archieparchia przemysko-warszawska
2. Eparchia wrocławsko-koszalińska
3. Eparchia olsztyńsko-gdańska