Jaka powinna być parafialna gazeta? – odpowiedź na tak proste pytanie pozwoli zrozumieć, że gazeta parafialna powinna przede wszystkim dotykać spraw związanych z parafią i być bardzo parafii bliska . Albowiem każde czasopismo parafialne ma swoją specyfikę;   każdą gazeta parafialna ma grupę oddanych jej twórców, jak i wiernych czytelników. Natomiast ogólnopolska prasa katolicka nie stanowi konkurencji dla gazety parafialnej, chociażby z tego powodu, że ogólnopolskie periodyki nigdy nie dostarczą takich informacji, które mają szansę znaleźć się tylko w parafialnej gazecie. Zwłaszcza, że nadal – to znaczy pomimo rozwoju dziennikarstwa parafialnego – mówi się o dużym głodzie lokalnych wiadomości. Także w odniesieniu do parafii.

Trzeba również pamiętać, że media współtworzą człowieka. Na co już na przełomie XIX i XX wieku zwracali uwagę:

▪ papież Leon XII: „Zła prasa zgubiła chrześcijańską społeczność, trzeba jej zatem przeciwstawiać dobrą prasę. Katolicy nie powinni ustawać w pracy dla swojej prasy, pamiętając o tym, że dobra prasa to nieustająca misja”.

▪ papież Pius X: „Co się tyczy dzienników i gazet, to chciałbym raz wszystkich trzeźwo myślących przekonać, że należy wszystkimi siłami starać się, aby katolicy tylko prawdziwie katolickie pisma i dzienniki czytali. W dzisiejszych czasach jest to, moim zdaniem, najważniejsza sprawa”.

Natomiast w czasach nam współczesnych, abp John Patrick Foley, wieloletni przewodniczący Papieskiej Komisji (obecnie Rady) ds. Środków Społecznego Przekazu mówił: „Środki społecznego przekazu nabrały takiego znaczenia, że są dla wielu głównym narzędziem kierującym i inspirującym postawy indywidualne, rodzinne, społeczne”.

Dlatego wielkie znaczenie ma jakość przekazywanych informacji, gdyż: „Nie ma dziś takiego miejsca, w którym nie daje się odczuć wpływu środków przekazu na postawy religijne i moralne, na systemy polityczne i społeczne czy na wychowanie” twierdził – od roku 2007 podniesiony do tej godności przez papieża Benedykta XVI – kard. John Patrick Foley. W związku z czym podstawowym kryterium oceny informacji zawsze musi być prawda.