PARAFIA • niby taka sama, jak każda spośród ponad dziesięciu tysięcy rzymskokatolickich parafii istniejących w naszym kraju. Inne miejsce, inni ludzie, ale zawsze wspólnota, której dotyczą te same, najczęściej jedynie różniące się ich skalą, lecz powszechne, egzystencjalne problemy. A jednak… – każda parafia ma swoje walory m.in. kulturowe, przyrodnicze, geograficzne itd. oraz różniący się jeden od drugiego potencjał tkwiący w osobach często dla ogółu społeczeństwa – nie tylko parafian – nieznanych. Warto, a nawet należy i trzeba pokazać ponadprzeciętnych i tych z pozoru przeciętnych ludzi, aby wraz z nimi zaprezentować to, co jest nieznane lub niekiedy po prostu zostało zapomniane. To co jest cenne w parafii, a często niedocenione.

Niestety – zazwyczaj parafie są zbyt hermetyczne, a nawet niedostępne. Nie brakuje także przykładów potwierdzających wyrażane opinie, że parafie – a na pewno wiele z nich – to podmioty odizolowane od świata zewnętrznego. Zwłaszcza wtedy, gdy ich proboszczowie sami nie są aktywni i jednocześnie nie wykazują chęci wspieranie oddolnych inicjatyw.

Kolejnym problemem są grupy duszpasterskie działające w parafiach o których wiedza ogranicza się do potwierdzenia faktu istnienia, lecz już informacje o  działalności tychże grup są  bardzo znikome. Często są to jedynie ogłoszenia o miejscu i czasie cyklicznych spotkań. Dlatego te grupy i wspólnoty – nawet, gdy prężnie działają w parafii – z reguły skupiają jedynie osoby zamieszkujące na jej terenie. Gdyż brak właściwej informacji powoduje, że nawet w obrębie dekanatu nikt i niczego nie wie na temat ich działalności.

Co wydaje się przedziwne, lecz pomimo, że budzi zdziwienie jest prawdziwe, a przede wszystkim jest  sprzeczne z oficjalną zachętą ze strony Kościoła, aby tworzyć formy duszpasterskie o zasięgu diecezjalnym i regionalnym. Zwłaszcza, że:

„W dokonujących się przemianach, pomimo hojnego zaangażowania, parafia czasami nie jest w stanie odpowiednio sprostać licznym oczekiwaniom wiernych, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnorodne typy wspólnot. Prawdą jest, że cechą charakterystyczną parafii jest jej zakorzenienie tam, gdzie wszyscy żyją na co dzień. Jednak szczególnie dzisiaj terytorium nie jest już tylko ograniczoną przestrzenią geograficzną, ale środowiskiem, w którym każdy wyraża swoje życie poprzez relacje, wzajemną służbę i dawne tradycje. To na tym »egzystencjalnym terytorium« rozgrywają się wyzwania Kościoła pośród społeczności. Opieka duszpasterska, sprawowana wyłącznie w granicach terytorialnych parafii, wydaje się być przestarzała, gdyż parafianie często nie rozumieją już takiej formy, która wydaje się bardziej naznaczona nostalgią za przeszłością, niż inspirowana odwagą na przyszłość”. [ czytaj ]

Wprowadzeniu oczekiwanych i przede wszystkim bardzo potrzebnych zmian, skutecznie może pomóc dziennikarstwo parafialne, a wówczas efektem pracy osób w nie zaangażowanych będą gazety, czasopisma, informatory, książki i inne, obejmujące szeroki zakres, formy prezentacji parafii.